Тради Транслейшънс - Агенция за преводи и легализация в Пловдив

Цени

Цената на писмения превод се изчислява на база БДС - 1800 символа за една преводаческа страница. Броят на страниците от изходния материал не са основа за изчисляване на цената. Цената на стандартна страница зависи от сложността и спецификата на текста, от езика и от сроковете за изпълнение. При голям обем и повтаряемост на предоставените материали за превод, цените подлежат на договаряне. За да ви направим точна оферта, използвайте онлайн формата ни.


Цената на устния превод зависи от броя на часовете, като минимималното заплащане е за 1 час, като всеки започнат астрономически час се таксува като цял. При продължителност от 8 часа цената е на ден.


Поради многообразието от документи за легализации е невъзможно да се посочи предварително цена. Свържете се с нас, за да Ви отговорим за конкретния случай.