Тради Транслейшънс - Агенция за преводи и легализация в Пловдив

Устни преводи

Ние предлагаме следните видове устни преводи:

При симултантния превод, преводачът превежда едновременно с говорещия, като забавянето е минимално. Изпълнява се от екип от двама преводача и се използва най-вече при конференции, семинари и представяния. Обикновено е необходимо и специално оборудване.

При консекутивния превод, говорещият изчаква преводача да преведе казаното, като в този случай не е необходимо специално оборудване. Този превод се изполва и пред нотариус.

Препоръчително е заявката за устни преводи да се направи 2-3 дни предварително, като се уговори мястото, тематиката и продължителността на ангажимента.